Antik Medeniyetler MEDENİYETLER

ROMA İMPARATORLUĞU

 Eski çağ tarihçileri, Roma Krallığı’nın başlangıcı olarak MÖ 753 tarihini verirler.Roma Uygarlığı bugünkü İtalya’da  kurulmuştur. Uygarlığı oluşturan kavimler, Latinler’dir. Romalılar kurdukları çok güçlü ve düzenli ordulara dayanarak kısa zamanda hızlı..

ROMA İMPARATORLUĞU

 Eski çağ tarihçileri, Roma Krallığı’nın başlangıcı olarak MÖ 753 tarihini verirler.Roma Uygarlığı bugünkü İtalya’da  kurulmuştur. Uygarlığı oluşturan kavimler, Latinler’dir. Romalılar kurdukları çok güçlü ve düzenli ordulara dayanarak kısa zamanda hızlı bir gelişme sağladılar. Kuzeyde Bitinya’dan güneyde bugünkü Somali, doğuda Hazar’dan, batıda Portekiz’e kadar olan bölgeler İmparatorluğun egemenliğine alınmıştır.

Dini inanç ve tanrıları için lütfen tıklayın

Ölü gömme gelenekleri için lütfen tıklayınız

 

  • Roma siyasi tarihi sırayla krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerine ayrılır.
  •  Roma’da kölecilik yaygındı ve halk sınıflara ayrılmış olup en üst sınıf Patriciler’di. Bunlar Roma’nın yönetici zümresidir. Plebler ise orta sınıfı oluştururdu. Cumhuriyet Dönemi’nde Patrici-Plep mücadelesi önemli bir iç sorun haline gelmiştir.
  • Kralın yanında ona işlerinde yardımcı olan bir Senato vardı. Cumhuriyet devrinde aynı görevi Konsüller üstlenmiştir. Konsüller her yıl Senato tarafından seçilirdi.
  • Roma ile Kartacalılar arasında Batı Akdeniz egemenliği için 100 yıldan fazla süren Pön Savaşları Roma’nın galibiyeti ile bitmiştir. Kartaca Roma’nın siyasi egemenliği altına girmiştir.
  • Bu yüzyılda Roma egemenliğindeki Filistin topraklarındaki Hristiyanlık ortaya çıktı. Önceleri bu dine karşı olan Roma yönetimi, 313 yılında Milano Fermanı ile Hristiyanlığı serbest bıraktı. Augustus döneminde ise Hristiyanlık Roma’nın resmi dini olmuştur.
  •  Kavimler göçü 375 den sonra Doğu Roma ve  Batı Roma olmak üzere ikiye ayrıldı.
  •  Roma İmparatorluğu Tarihi M.Ö 27. yüzyılda kurulmuş olan Roma İmparatorluğu bir Antik Roma devleti olarak tarihi kaynaklarda yerini almaktadır. Roma İmparatorluğu Batı ve Doğu olmak üzere ikiye ayrılmıştı. Augustus önderliğinde kurulan Roma İmparatorluğu önceden İtalyan yarımadasını aşmış ve büyük bir imparatorluk haline gelmek için gerekli seferleri sürdürmüştü. Diokletian reformu Roma İmparatorluğunun ikiye bölünmesine neden olmuştur. Bir takım iç karışıklıklar yaşayan Roma İmparatorluğu, Batı Roma İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu olarak iki koldan yönetilmiştir. İki yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğu bu iki koldan yönetilmiştir. Roma İmparatorluğu nüfusu tarihi kaynaklara göre 58 milyondur. Bu dönemin Dünya nüfusuna göre en yoğun nüfusa sahip olan devletlerden birisidir. Kavimler göçünün de etkisi ile Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmak zorunda kalmıştır.  imparatorluk  6 milyon kilometre karelik alana hükmetti.

 

      Roma İmparatorluğu Kuruluşu

 Roma İmparatorluğu MÖ 27. yüzyılda kurulmuş olan bir imparatorluktur. İtalya yarımadasında doğmuş olan Roma İmparatorluğu bu bölgenin jeopolitik konumundan faydalanmış ve kısa sürede seferlerini arttırarak imparatorluk yolunda önemli adımlar atmıştır. Avrupa, Asya ve Afrika’da varlığını kısa sürede hissettiren Roma İmparatorluğu burada pek çok mimari eseri de etkilemiştir. Persler ve Yunanlılar ile girdiği çekişmeler sonucunda Roma İmparatorluğu iyice büyüdü. Anadolu’ya geldikten sonra ise Doğu Roma imparatorluğu olarak varlığını sürdürdü.

 Roma İmparatorluğu Kurucusu

 Augustus tarafından kurulmuş olan bir imparatorluktur.

 Roma İmparatorluğu Hükümdarları

 – Augustus

 – Tiberius

 – Caligula

 – Claudius

 – Nero

 – Galba

 – Otho

 – Vitellius

 – Vespasian

 – Titus

 – Domitian

 – Nerva

 – Trajan

 – Hadrianus

 – Antoninus Pius

 – Marcus Aurelius

 – Lucius Verus

 – Avidius Cassius

 – Commodus

 – Pertinax

 – Didius Julianus

 – Septimius Severus

 – Pescennius Niger

 – Clodius Albinus

 – Caracalla

 – Geta

 – Macrinus

 – Diadumenianus

 – Elagabalus

 – Alexander Severus

 – Maximinus Thrax

 – Gordian I

 – Gordian II

 – Pupienus Maximus

 – Balbinus

 – Gordian III

 – Sabinianus

 – Arap Phillip

 – Pacatianus

 – Iotapianus

 – Silbannacus

 – Decius

 – Priscus

 – Licianus

 – Herennius Etruscus

 – Hostilian

 – Trebonianus

 – Volusianus

 – Aemillanus

 – Valerian

 – Sezar

 – Gaillenus

 – Saloninus

 – Ingenuus

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

× Kitap Siparişi Ver

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL